Shoes of life

Yes there is a new blog post. The last one has been a while ago, sorry for that. Sometimes you get in trouble with yourself and you do not get out of it. But I leave that behind me and I continue blogging! This time I am going to talk about my favorite brand of shoes. In clothing I really do not have a favorite brand, but with shoes that is different. There are two brands that I wear very often and one of them is these shoes. Dr Martens! These shoes were already on my list when I was in high school and that's been a long time ago. I am not a girly girl, with me it has to be a bit tougher and that is this shoe for sure. Nice and bulky but also neat. You can combine the shoes with everything. Especially that the shoe is available in many different colors and prints makes it fun. At the beginning you have to walk the shoe well but then you have years of pleasure. My goal is to have as many Dr martens as possible in different colors and prints. I also wear them in the summer.

Do you also have a pair of Dr Martens?


Ja er is weer een nieuwe blogpost. De laatste is alweer een tijdje geleden, sorry daarvoor. Soms zit je wel eens met jezelf in de knoop en kom je er niet uit. Maar dat laat ik even allemaal achter me en ga ik weer verder met bloggen! Dit keer ga ik het hebben over mijn favoriette merk schoenen. In kleding heb ik echt geen favoriete merk maar met schoenen is dat anders. Er zijn twee merken die ik heel vaak draag en één daarvan zijn deze schoenen. Dr Martens! Deze schoenen stonden al op mijn lijstje toen ik op de middelbare school zat en dat is al een hele tijd geleden. Ik ben geen meisje meisje, bij mij moet het allemaal wat stoerder en dat is deze schoen zeker. Lekker groot en lomp maar ook netjes. Je kan de schoenen met alles combineren. Vooral dat de schoen in heel veel verschillende kleuren en printen verkijgbaar is maakt het leuk. Aan het begin moet je de schoen wel goed uitlopen maar daarna heb je er jaren plezier van. Mijn doel is om zoveel mogelijk Dr martens te hebben in verschillende kleuren en printen. Ik draag ze ook in de zomer.

Heb jij ook een paar Dr Martens?


This pair of shoes I have about 4 or 5 years. I have to admit that I did not often have them at the beginning because I could not walk them out easily. That is because of the lacquer, the shoes are a bit stiffer. But after all these years they are now delicious and I wear them very often. The shoes look nice thanks to the lacquer look. A good combination with a basic black outfit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze paar schoenen heb ik ongeveer 4 of 5 jaar. Ik moet toegeven dat ik deze aan het begin niet vaak aan had omdat ik ze niet makkelijk kon uit lopen. Dat komt door de lak dan zijn de schoenen wat stugger. Maar na al die jaren zitten ze nu heerlijk en draag ik ze heel vaak. Door de lak look steken de schoenen lekker af. Een goede combinatie met een basic zwarte outfit.


This is the only pair of Dr. martens I have in color. I already have so much black so i thought lets go crazy. This color stands out with a black outfit and I think the color fits perfectly in the autumn. I have to walk this pair further because I have them now for about two years. I do not wear them very often because I usually choose the black pair.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit is het enige paar Dr martens die ik in kleur heb. Ik heb al zoveel zwart laten we eens gek doen. Deze kleur steekt af bij een zwarte outfit en de kleur vind ik helemaal passen in het najaar. Ik moet dit paar nog wel verder uitlopen want dit paar heb ik nu ongeveer twee jaar. Ik draag ze niet heel erg vaak want ik kies meestal toch voor het zwarte paar.

As you can see, these pairs of shoes have been worn many times. These are my first pair Dr Martens and they are about 5 years old. I have worn this pair almost every day. It is a soft fabric than the other pair of shoes so it quickly felt comfortable. These shoes were really good. So good that I even wore them in the summer with 20 degrees. Yes everyone said i was crazy but believe me they were perfect. Heat, cold, rain, wind and snow, they have endured everything. Unfortunately I saw a few weeks ago that there was a deep crack in the bottom of the shoe. I think they are officially deceased but I can not take them away.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals je ziet zijn deze paar schoenen al heel vaak gedragen. Dit zijn mijn eerste paar Dr Martens en ze zijn ongeveer 5 jaar oud. Dit paar heb ik bijna elke dag gedragen. Het is een zachterige stof dan de andere paar schoenen dus deze voelde al snel comfortabel. Deze schoenen zaten echt goed. Zo goed dat ik ze zelfs in de zomer droeg met 20 graden. Ja iedereen verklaarde mij voor gek maar geloof me ze waren perfect. Warmte, kou, regen, wind en sneeuw, alles hebben ze doorstaan. Helaas zag ik een paar weken geleden dat er een diepe scheur in de onderkant van de schoen zat. Ik denk dat ze officieel overleden zijn maar ik kan ze niet weg doen.


And then we arrive at the last pair. These are my newest pair of Dr martens and also the most expensive. I have never spent so much on shoes. When I saw it on the internet a few months ago, I fell in love. I saw more and more people walking with this pair of shoes and I also saw more and more bloggers with these shoes. I wanted them so badly only the price stopped me. Unfortunately, I could not find them in the store to fit them. But after a few weeks of thinking very well and convincing myself that this couple may last ten years, I bought them anyway. The sole of the shoe is a lot thicker and the shoe itself is higher. But I fell in love with the sole of the shoe. It gives a bit of a nineties look and yes I am a nineties girl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En dan komen we bij het laatste paar aan. Dit zijn mijn nieuwste paar Dr martens en ook gelijk de duurste. Ik heb nog nooit zoveel uit gegeven aan schoenen. Toen ik deze een paar maanden geleden op het internet zag was ik gelijk verliefd. Ik zag steeds meer mensen met dit paar schoenen lopen en ik zag ook steeds meer bloggers met deze schoenen. Ik wilde ze zo graag alleen de prijs hield mij tegen. Helaas kon ik ze ook niet in de winkel vinden om ze te passen. Maar na een paar weken heel goed nadenken en mezelf te hebben overtuigd dat dit paar misschien wel tien jaar mee gaat heb ik ze toch gekocht. De zool van de schoen is een stuk dikker en de schoen zelf is hoger. Maar door de zool van de schoen ben ik verliefd geworden. Het geeft een beetje een jaren negentig look en ja ik ben een nineties meisje.

Reactie schrijven

Commentaren: 0

Instagram