Doel Belgium

Afgelopen zaterdag ben ik naar Doel geweest. Doel is een dorpje in België wat de bijnaam spookstad heeft. De huizen staan er verlaten bij als of de mensen zo snel mogelijk het dorp moesten verlaten. Als ik terug kijk in de geschiedenis van Doel dan was dit niet de situatie. De inwoners en de gemeente hebben al jarenlang een conflict. De gemeente wilt de haven uitbreiden en mogelijk een nieuwe kern centrale bouwen. De bewoners van die tijd werden gedwongen om te verhuizen maar tot de dag van vadaag is de haven niet uitgebreid en zijn de mensen eigenlijk voor niks verhuist. Nu wonen er nog een handje vol mensen die de strijd niet op geven en tussen de verlaten en verloren huizen wonen.

Nu ik zo door de straten loop val ik in de ene verbazing en de andere. Zo zie je allemaal met grafitti gespoten huizen wat omringd is met glas en achter gelaten meubels ineens een huis met bloemen en een opgeruimde tuin. Het is zo raar om te zien dat hier nog mensen wonen. In elke straat lopen er toeristen en dagjes mensen die allemaal verbaast rond te kijken en foto's maken. De huizen zijn dicht getimmerd om vandalisme tegen te gaan en kunstenaars hebben de huizen bespoten met grafitti om de huizen te beschermen. Nu ik hier thuis deze blog aan het schrijven ben kan ik het nog steeds niet geloven dat er nog steeds mensen in het dorp wonen. Je woont naast een kern centrale en meer dan de helft van het dorp staat leeg. Elke dag lopen er mensen rond om deze situatie met eigen ogen te zien.

 

Ik raad aan om Doel een keer te bezoeken want om zoiets zelf te zien geeft je al een heel ander gevoel. En het is zeker een perfecte plek om te fotograferen. Als je het dorp bezoekt hou je aan de regels en respecteer de privacy van de mensen die daar nog wonen.


Last Saturday I went to Doel. Doel is a village in Belgium which has the nickname ghost town. The houses are left empty as if the people had to leave the village as quickly as possible. If I look back in the history of Doel, this was not the situation. The residents and the municipality have had a conflict for years. The municipality wants to expand the port and possibly build a new nuclear power plant. The residents of that time were forced to move but until this day of the port is not extended and the people are actually moved for nothing. Now there is still a hand full of people who do not give up the struggle and live among abandoned and lost houses.

Now that I walk through the streets I fall into one surprise and the other. So you see all the houses sprayed with grafitti surrounded by glass and furniture that left behind and then there is suddenly a house with flowers and a tidy garden. It is so strange to see that people still live here. In every street there are tourists who all look around and take photos. The houses have been closed to prevent vandalism and artists have sprayed the houses with grafitti to protect the houses. Now that I'm writing this blog at home, I still can not believe that people still live in the village. You live next to a nuclear power plant and more than half of the village is empty. Every day people walk around to see this situation with their own eyes.

I recommend to visit Doel once because to see such a thing yourself gives you a completely different feeling. And it is certainly a perfect place to photograph. When you visit the village you keep to the rules and respect the privacy of the people who still live there.

Reactie schrijven

Commentaren: 0

Instagram