Write it down

Vandaag ga ik het anders doen. Ik heb veel nagedacht over het bloggen en wat ik er nou van vindt. Dus ik heb mijn laptop gepakt en ben gaan typen. Niet voorbereid maar gewoon gestart en dat is eigenlijk ook mijn probleem. Mijn sterrenbeeld is een weegschaal dus veel twijfelen zit gewoon in me. Zijn deze foto's wel goed of is deze blogpost wel interessant genoeg. Hierdoor kan ik ook niet aan mijn eigen blog schema houden. Al mijn ideeen heb ik opgeschreven en daar wil ik mezelf ook aan houden maar helaas plaats ik bijna niks meer door al die onzekere vragen die ik mezelf stel. Ik trek me niks aan van wat mensen van mij vinden maar als het over het bloggen en tegenwoordig ook het vloggen gaat ben ik erg onzeker. Het is iets nieuws voor mij en dat is altijd eng. Ik moet die onzekere drempel over maar dat heeft echt tijd nodig en tijd kan bij mij maanden of jaren duren. Deze blog heb ik nu ongeveer 3 jaar en ik heb zo vaak getwijfeld om ermee te stoppen waarvan ik ook één keer echt ben gestopt. Toch ben ik weer begonnen omdat foto's maken zo leuk is en het schrijven best wel oplucht. Maar het schrijven gaat mij niet goed af. Waar ga ik het over hebben en is de opbouw wel goed of is het interessant genoeg. Vaak genoeg zit ik met de laptop voor me neus een beetje naar het scherm te staren met geen idee wat ik zou gaan typen. Ik wil het zo goed doen dat het me niet lukt. Al deze dingen houden mij tegen om verder te gaan met bloggen maar toch zit ik nu hier en typ ik deze zinnen zo achter elkaar en het voelt goed. Ik moet voor mezelf gaan uitzoeken wat ik echt leuk vindt om over te schrijven en of het interessant genoeg is voor andere mensen, ja daar moet ik me minder druk over maken. Ik reis niet de hele wereld over, ik heb geen merken die mij sponseren maar ik werk 4 dagen in de week en af en toe doe ik wat leuks met vrienden. Ik weet dat dat misschien niet heel interessant is maar toch is dit mijn leven en voor nu zal ik het ermee moeten doen. En elk stukje vrije tijd die ik heb ga ik mezelf inzetten om achter de laptop te zitten en mijn ideeen en interesses met jullie te delen. Ik ga die onzekerheid weg werken en zoals ik al zei misschien duurt het nog maanden voordat ik echt denk "ja dit is een goede blogpost" maar dan heb ik in die tijd al aan mezelf gewerkt en ingezet. Ik ben er ook achter gekomen dat ik het niet allemaal alleen kan en dat hulp soms echt heel fijn is. Daarom wil ik ook de mensen die mij helpen met foto's maken en hun tijd en interesses met mij delen heel erg bedanken. De komende tijd kan je vaker een blogpost van mij voorbij zien komen en ik zou het leuk vinden als je een reactie achter laat. Over ideeen gesproken als jullie iets willen zien of lezen over mij of over iets wat ik doe laat het mij weten want ideeeen zijn altijd welkom. Super bedankt dat je de tijd heb genomen om over mijn onzekerheden en misschien wel onnozele problemen te lezen maar ik vindt het erg tof dat je het toch gedaan hebt en wie weet tot de volgende blogpost.

 

 

 

Sherr


Today I am going to do it differently. I have been thinking about blogging and what I think of it. So I took my laptop and started typing. Not prepared but just started and that is actually my problem. My zodiac sign is a scale so  doubt is just in me. Are these photos good or is this blog post interesting enough. Because of this I can not keep on my own blog schedule. I have written down all my ideas and I want to stick to that too, but unfortunately I don't do that because of all those uncertain questions that I ask myself. I do not care about what people think of me, but when it comes to blogging and now also vlogging, I am very insecure. It is something new for me and that is always scary. I have to cross that uncertain threshold, but that really needs time and time can take months or years for me. This blog I have now about 3 years and I have doubted so many times to stop with which I once really stopped. Still, I started again because taking photos is so fun and writing is quite a relief. But im not good in writing. What am I going to talk about and is the structure good or is it interesting enough. Often enough, with the laptop in front of me I am staring at the screen a bit with no idea what I would type. I want to do it so well that I do not succeed. All these things stop me from continuing to blog, but I am here now and I type these sentences in a row and it feels good. I have to find out for myself what I really like to write about and whether it is interesting enough for other people, yes I should not worry about that. I do not travel all over the world, I do not have any brands that sponsor me, but I work 4 days a week and occasionally I do something fun with friends. I know that this might not be very interesting, but still this is my life and for now I will have to do with it. And every piece of free time I have, I'm going to use myself to sit behind the laptop and share my ideas and interests with you. I'm going to work away that uncertainty and as I said, it might take months before I really think "yes this is a good blog post" but then I worked on myself in that time. I also found out that I can not do it all alone and that help is sometimes very nice. That is why I want to thank the people who help me with photos and share their time and interests with me. The next time you can see a blog post coming from me more often and I would love it if you leave a comment. Talk about ideas, if you want to see or read something about me or about something I do let me know because ideas are always welcome. Thank you for taking the time to read about my insecurities and perhaps silly problems, but I think it's great that you did it anyway and who knows i will see you on the next blog post.

 

 

 

Sherr

Reactie schrijven

Commentaren: 0

Instagram