· 

Goals of 2019

Ja er is weer een jaar voorbij en 2019 is al begonnen! Als ik 2018 moet omschrijven dan is het vooral een jaar geweest waarin ik bijna alleen maar heb gewerkt. Ik ben wel wat dagen vrij geweest maar bijna geen vakanties. Ondanks dat ben ik wel op meer en nieuwe festivals geweest. Mijn smaak in muziek is vergroot en heb meer interesses gecreëerd. Ik heb voor het eerst op wintersport geweest en ik ben echt die berg af geskied. Ik ben meer gaan focussen op fotografie en ik ben er ook echt op uit gegaan om hieraan te werken. Ik heb nieuwe vriendschappen gemaakt maar ik laat ook mensen achter in 2018. Sommige laat ik met plezier achter en bij andere is het helaas anders gelopen. Ik heb mijn energie en mijn creativiteit op werk terug gekregen maar mijn grootse doel ik die had in 2018 was toch echt een eigen huisje vinden en dat is ook gelukt! Ik heb mijn eigen plekje en ik ben trots op mezelf dat dit gelukt is. Alles wat in het huis staat is van mij en hiervoor heb ik hard gewerkt, Dus eigenlijk het vele werken wat ik niet gepland had afgelopen jaar heeft wel veel voordeel gehad.

 

Nu beginnen we weer met een nieuw jaar dus weer nieuwe kansen. Veel mensen vinden het onzin dat er weer nieuwe doelen worden opgesteld en dat mensen zich daar druk over maken. The new year new me bullshit. Maar toch doe ik mee aan die bullshit. Ik wil wat van het jaar maken en niet alleen maar lui op de bank liggen en wel kijk wat er gaat gebeuren. Ik wil er met plezier aan werken en kijken hoe ver ik kom. Als het mij niet lukt dan weet ik in ieder geval dat ik mijn best heb gedaan en er plezier aan heb beleefd. Dus voor 2019 heb ik verschillende doelen in mijn hoofd maar deze vijf zijn toch wel de grootste doelen die ik heb voor het komende jaar.

 

- Vakantie

- Afvallen

- Meer fotograferen

- Nieuwe tatoeage

- Meer blogs schrijven

 

Sommige zijn wel cliché maar toch ga ik eraan werken! Heb jij ook doelen voor het nieuwe jaar laat het mij dan weten door een berichtje hieronder achter te laten.

 

Xx Sherana


Yes, another year has passed and 2019 has already started! If I have to describe 2018 then it is mainly a year in which I have almost only worked. I have been free for a few days but almost no vacations. Despite that I have been to more and new festivals. My taste in music has increased and I have created more interests. I have been skiing for the first time and I have really skied down that scary mountain. I started to focus more on photography and I really went out to work on this. I have made new friendships but I also leave people in 2018. Some of them I leave behind with pleasure and unfortunately  with some people it just didn't worked out. I got my energy and my creativity back at work, But my biggest goal I had in 2018 was really to find my own house and I succeeded! I have my own place and I am proud of myself that this has succeeded. Everything in the house is mine and for this I worked hard, So basically the many working hours that I had not planned last year did have a lot of advantage.

 

Now we start a new year again so new opportunities. Many people find it nonsense that new goals are set and that people worry about that. The new year new me bullshit. But I still participate in that bullshit. I want to make something of the year and not just lie lazily on the couch and see what will happen. I want to work with pleasure and see how far I will come. If I do not succeed then I know at least that I have done my best and enjoyed it. So for 2019 I have different goals in my head but these five are surely the biggest goals I have for the coming year.

- Holidays
- To lose weight
- More photography
- New tattoo
- Write more blogs

Some are cliché but I'm going to work on it! Do you also have goals for the new year let me know by leaving a message below.

Xx Sherana

Reactie schrijven

Commentaren: 0