· 

Winter blues

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen maar het voelt soms al of we al maanden verder zijn. Dat komt niet door mijn bezigheden maar meer dat ik mezelf soms lusteloos en moe voelt. Mijn dagelijkse handelingen gaan mis doordat ik van alles laat vallen, tegen dingen aan loop of zelf mijn eigen voeten niet goed op til zodat ik bijna languit op straat ligt. Hierdoor raak ik geïrriteerd en ben ik al klaar met de dag en wil ik zo snel mogelijk terug naar bed. Rond deze tijd van het jaar heb ik daar altijd last van. De donkere dagen van Januari en Februari maken het mij moeilijk. Ze noemen dit ook wel de winter blues. Ik wil niet zeggen dat ik een depressie heb maar alles gaat wel wat lastiger en het ene moment zit ik vol energie en wil ik van alles doen tot uit het niets dat ineens verdwijnt en ik alleen nog maar wil slapen. Ze zeggen dat zoveel mogelijk naar buiten gaan om het daglicht op te pakken goed helpt maar voor een huismus als ik is dat nog best lastig.

 

Voor mezelf schrijf ik nu doelen per dag op. Van de kleinste dingen zoals de afwas doen of boodschappen halen. Elke avond haal ik dan het lijstje erbij en streep ik af wat ik gedaan heb. Zo voelt het toch dat je wat bereikt hebt die dag. Hoe meer dingen je kan wegstrepen omdat je dat ook daadwerkelijk hebt gedaan hoe beter het voelt. Ook deze dingen gaan niet zonder vallen of opstaan maar ik heb ze wel bereikt. Als ik mezelf zo elke dag een beetje kan uitdagen en die winter blues een beetje kan verlichten gaan de dagen misschien wat snellen en komt het voorjaar steeds dichterbij.

 

Heb jij ook last van de winter blues? laat het mij weten en wat jij eraan doet om dit tegen te gaan door een berichtje hieronder achter te laten.


The new year has only just begun but it sometimes feels like we have been months ahead. That is not because of my activities but more that I sometimes feel lethargic and tired. My daily actions go wrong because I drop everything, walk against things or do not lift my own feet so that I almost fall down on the street. This makes me annoyed and I am already done for the day and I want to go back to bed as quickly as possible. I am always bothered about this time of the year. The dark days of January and February make it difficult for me. They also call this the winter blues. I do not want to say that I have a depression but everything is going a little more difficult and one moment I am full of energy and I want to do everything and suddenly that disappears and I only want to sleep. They say that going outside as much as possible to pick up the daylight helps, but for someone that likes being home it is still quite difficult.

For myself, I now write down goals per day. Doing the smallest things like doing the dishes or getting groceries. Every evening I get the list and I check what I have done. So it feels that you have achieved something that day. The more things you can omit because you actually did the better it feels. These things, too, do not go without trial or error, but I have achieved them. If I can challenge myself a little bit every day and that winter blues can lighten a little, the days may start to speed up and spring will come closer and closer.

Do you also suffer from the winter blues? let me know and what you do to counter this by leaving a message below.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0